محورهای پذیرش مقاله دومین کنفرانس یافته های جدید علمی در مهندسی برق و الکترونیک

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

جهت مشاهده در اندازه واقعی روی تصویر کلیک نمایید.