شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس محترم سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمد کاظمی

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن

مدیر ارتباطات و روابط عمومی : جناب آقای سجاد کاوسی